RD Na Staré vinici

Jednalo se o nástavbu 3. nadzemního podlaží, zateplení fasády, výměny oken a nové zateplené konstrukci střechy. Při rekonstrukci byl využit dotační program Zelená úsporám. Koncepce nástavby byla domluvena i s majitelem sousední části dvojdomu, který stejnou nástavbu provedl o dva roky později. Celkově dostal dům lepší vzhled.